Javor.ina Martiny Javor a Mariána Slávku vydáva emotívnu novinku Temná hodina

Pesničkárka Martina Javor a jej manžel, bubeník, klavirista a skladateľ Marián Slávka, prvýkrát predstavili svoj spoločný projekt Javor.ina pred troma rokmi v podobe krásnej skladby Soľ nad zlato. Po dlhej odmlke dvojica prichádza s novinkou, ktorá ide pod kožu so silným textom a nepredvídateľnosťou hudobnej zložky.

"Skladba Temná hodina vznikla z intuitívneho a spontánneho písania básní v slovenskom jazyku. Poézia pre ma predstavuje únik do priestoru, v ktorom sa nesúdi prežívanie, názor, pohad na veci, na svet, situácie, udí a aj na seba samého. Je to ako dosta povolenie nadýchnu sa a vydýchnu do priestoru, kde vám nikto do nioho nehovorí a všade je osobná sloboda," približuje Martina Javor svoj prístup k tvorbe.

Nie je to ľahké počúvanie - ide o výpoveď z hĺbky duše, ktorá dokáže zasiahnuť poslucháčov s podobným vnímaním a rozpoložením. "Mala som túžbu zhudobni
slová, ktoré sa ažko hadajú a ešte ažšie vyslovujú. Konverzácie, ktoré by sme si želali môc zažiť, a slová, ktoré by sme si želali vyslovi, ale priestor v bežnom živote na to nie je. Paradoxy týchto dní zažívame všetci - nie na vlastnej koži, ale hlboko pod ou. A tam som sa chcela dosta. Najprv sama sebe a potom túto osobnú skúsenos ponúknu ostatným cez hudobnú tvorbu projektu Javor.ina. Hudbu vnímam ako istý druh muzikoterapie, ktorá ovlažuje dušu poslucháa pochopením jeho prežívania."


Martina je autorkou textu, hudbu zložila spolu s Mariánom Slávkom, ktorý sa po odchode z kapely Longital popri vlastnej tvorbe na albume Vláska 2 opäť autorsky iní aj v projekte Javor.ina. Marián nahral svoje nástroje, teda klávesy a bicie, výrazný je tiež rukopis gitaristu Petra Bulíka, ktorý sa podieľal aj na spomínanej skladbe Soľ nad zlato. O nahrávanie, mix, master a produkciu sa postaral Marián Džubák v štúdiu Smile 4u records. "Poakovanie patrí aj Fondu na podporu umenia, ktorý sa náš projekt rozhodol podporiť," dodáva Martina Javor.

Mýtická postava ako symbol hnutia #metoo

Speváčka a autorka približuje pozadie piesne, ktorá je inšpirovaná antickou mytológiou: "Obrazovo vychádzam z Medúzy, ktorej príbeh je vemi silný, keďže sa nie vlastnou vinou stala jednou z najhrozivejších mýtických postáv. Poda jednej z bájí bola ako nádherná mladá žena znásilnená Poseidónom v Aténinom chráme. Tá sa rozhodla potresta za tento znesväcujúci skutok Medúzu a premenila ju na hrozivo obludnú bytos, ktorej život bol neskôr ukonený satím hlavy. V našom svete nachádzam rôzne konotácie s touto postavou. Nedávno bola dokonca v New Yorku postavená socha Medúzy ako pamätník na #metoo udalosti a uznanie žien, ktoré neprávom znášali útrapy podobného druhu."

Skladbu zverejnila spolu s vizuálom, ktoré pôsobí akoby išlo len o fotografiu. "Video ku skladbe na prvý pohad pôsobí prevažne staticky, o bolo cieom. Vytrhnutie zo statiky prichádza len v istých neakaných okamihoch, ako sa to deje aj v bežnom živote. Dnešný divák a posluchá je poda môjho názoru presýtený podnetmi a už ich považuje za nieo samozrejmé. V nekonenom netrpezlivom oakávaní napríklad konca pandémie sa zasycujeme podnetmi z virtuálneho sveta. Mojím cieom bolo ponúknu vahujúci obraz, nie stále meniacu sa obrazovku. Divák ale neostáva neuspokojený, pretože to by ani ma nebavilo - predvídatenos totiž nemám rada a vždy sa mi viac páila avantgarda," dodáva.

Novinka po trojročnej odmlke predznamenáva ďalšiu tvorbu, ktorú chce Javor.ina poslucháčom predstaviť postupne. "Temná hodina je prvou skladbou z pripravovaných nahrávok, ktoré v sebe majú nies odraz stretnutia so sebou samým poas osobných temných chví. Zakódovaný jazyk a rôzne archetypálne odkazy v textoch súvisia aj s astrologickými pojmami, ktorých chápanie a schopnos dekódova máme ako udstvo po tisícroia prirodzene v sebe," uzatvára hudobníčka.

Redakciu Hudba.sk informovala Martina Javor. Správu sme upravili a doplnili.

Foto: archív speváčky

Súvisiace články

Zobraziť diskusiu

blog comments powered by Disqus
Zobraziť klasickú verziu