Laureátmi veľkej ceny SOZA 2019 a 2020 sú Pavol Hammel a Milan Novák

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) bude po ročnej pauze opäť odovzdávať svoje honorárne a štatistické ceny. Galavečer 25. ročníka tohto podujatia sa uskutoční 28. septembra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem štatistických ocenení za rok 2020 budú odovzdané aj honorárne ocenenia za roky 2019 aj 2020.

SOZA vlani zrušila každoročný slávnostný galavečer Cien SOZA a ušetrené prostriedky presunula na pomoc svojim členom, ktorých zasiahol výpadok príjmov z dôvodu drastických obmedzení týkajúcich sa koncertov a verejných podujatí. Dozorná rada zároveň rozhodla, že kým štatistické ceny za rok 2019 odovzdá ich držiteľom individuálne, honorárne ocenenia za kalendárne roky 2019 a 2020 budú odovzdané až na najbližšom galavečere.

"Namiesto obvyklých každoročne udeľovaných desiatich Cien SOZA budeme v tomto roku odovzdávať štrnásť, pretože si chceme aj takto slávnostne uctiť a oceniť autorov, ktorí sa významne zaslúžili o slovenskú hudobnú tvorbu v honorárnych kategóriách," vysvetľuje predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr.

Rozhodovanie o držiteľoch honorárnych cien má na starosti Dozorná rada SOZA. "Napriek tomu, že ide o príjemnejšie otázky, ktoré v porovnaní s ekonomickými záležitosťami na zasadnutiach riešime, rozhodovanie nebolo ľahké. Výsledná zostava držiteľov honorárnych ocenení pre mňa predstavuje veľmi plastickú vzorku hudobnej tvorby rôznych generácií a aj rôznych žánrov," dodáva predseda dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic.

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo sa udeľuje žijúcemu autorovi, ktorý sa svojou tvorbou významnou mierou pričinil o rozvoj slovenskej hudobnej kultúry. Za rok 2019 ju získa Pavol Hammel, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej populárnej hudby, ktorého tvorba oslovuje už niekoľko generácií od druhej polovice 60. rokov až po súčasnosť. Zápis do Zlatej knihy SOZA sa udeľuje, ktorý sa udeľuje in memoriam, získajú za rok 2019 Tibor Frešo a Peter Dudák. Štvrtú honorárnu Cenu SOZA za rok 2019 za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí, získa Eugen Suchoň. Napriek už takmer trom desaťročiam od jeho smrti majú jeho diela v zahraničí trvalý ohlas. Okrem množstva hudobných ako aj štátnych ocenení, ktoré získal doma i v zahraničí, bol na úplne prvom ročníku Cien SOZA v roku 1996 spoločne s Gejzom Dusíkom zapísaný do Zlatej knihy SOZA.

Veľká cena sa v zmysle štatútu udeľuje žijúcemu autorovi. Po prvý raz sa však v tomto roku stane, že bude na galavečeri odovzdaná in memoriam. O držiteľoch honorárnych cien rozhodla Dozorná rada 5. mája a Veľkú cenu udelila skladateľovi Milanovi Novákovi. O svojom ocenení stihol byť s potešením informovaný, dňa 18. mája nás, žiaľ, ako 94-ročný navždy opustil. Zápis do Zlatej knihy SOZA 2020 získajú džezdový hudobník, skladateľ a pedagóg Dušan Húščava a muzikológ, skladateľ a pedagóg Jozef Kresánek, zakladateľ hudobnej vedy. Cenu SOZA za rok 2020 za významný podiel uvádzania domácej tvorby v zahraničí, získa speváčka a skladateľka Jana Kirschner.

Okrem honorárnych cien sa budú na galavečere odovzdávať aj štatistické ocenenia za rok 2020, ktorých výsledky vyplývajú z matematického spracovania hlásení používateľov hudby (rozhlasové a TV stanice, usporiadatelia koncertov apod.). Začiatkom júla boli zverejnené širšie nominácie. V polovici septembra budú zverejnené užšie nominácie troch najúspešnejších v jednotlivých kategóriách. Mená držiteľov štatistických ocenení budú vyhlásené až priamo na galavečere 28. septembra v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava. Držitelia Cien SOZA za roky 2019 a 2020 si preberú ocenenia v podobe formy bronzovej plastiky s názvom Eurydika, ktorej autorom je sochárka Jana Brisudová. - link

Informácie a foto redakcii Hudba.sk poskytol Juraj Čurný. Text správy sme upravili.

Súvisiace články

Zobraziť diskusiu

blog comments powered by Disqus
Zobraziť klasickú verziu